Literati 2016 off to a flying start « Chandigarh Literary Society